ลักษณะของลูกปัดที่ใช้ใน Beadwork

ทำให้ลูกปัดของคุณโดดเด่นกว่าลูกปัดประเภทนี้

เมื่อคุณกำลังใหม่ในการทอผ้าลูกปัดคุณสามารถหาคำศัพท์ลูกปัดจำนวนมากที่ยุ่งยากได้ง่าย ทุกประเภทลูกปัดและรูปร่างมีชื่อของตัวเองและ characterstics และผู้ผลิตลูกปัดบางครั้งเสริมหรือเปลี่ยนชื่อเพื่อแยกสายของพวกเขา

เพื่อช่วยคุณจัดเรียงสิ่งต่างๆออกไปฉันได้รวบรวมรายการรูปแบบลูกปัดทั่วไปไว้ด้วยกัน หัวข้อบางหัวข้อมีลิงก์ไปยังบทความที่แยกจากกันซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของลูกปัดเช่นว่าลูกปัดใช้กันมากที่สุดและมีขนาด